Kinderopvang toeslag is een bijdrage van de overheid aan ouders die gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. De toeslag wordt vastgesteld op basis van het inkomen van de ouders, de levenssituatie, de vorm opvang en het aantal kinderen dat van opvang gebruik maakt.

Kinderopvangtoeslag moet ervoor zorgen dat werkende ouders gebruik kunnen maken van kinderopvang ten tijde dat zij aan het werk zijn.

Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag aanvragen wanneer zij gebruik maken van een opvanglocatie die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang. Het kan dan gaan om Kinderopvang in een kinderopvanglocatie, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.